Producenci
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Obowiązuje od 2017-04-01

 I. Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem: www.healthypeople.shoparena.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie;
Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

II. Składanie zamówień i ich realizacja:

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet a informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.healthypeople.shoparena.pl.
 2. Właścicielem sklepu jest: DISTRI PLAN MICHAŁ BIAŁOWIEJSKI, Armii Krajowej 53/4, 78-400 Szczecinek, NIP 6731354595.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów przez system teleinformatyczny. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy konfiguracyjne wynikające w winy zamawiającego.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów,
  2. podania imienia, nazwiska oraz adresu na który ma zostać wysłane zamówienie,
  3. wyboru sposobu płatności.
 8. W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: częściową realizację zamówienia lub anulowanie go w całości.

 III. Zmiany w zamówieniach:

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu zmiany statusu zamówienia na "wysłane". Zmiany można składać poprzez adres e-mail.
 2. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia lub braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia będą anulowane.

 IV. Ceny towarów i sposób dostawy:

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT, oraz są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 5. Dostawa towaru odbywa się poprzez wysłanie pliku na adres podany przez klienta w zamówieniu.

 V. Czas realizacji zamówienia:

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od momentu realizacji płatności.

 VI. Reklamacje i zwroty:

 1. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na stronie sklepu lub telefonicznie pod numerem: 660 255 624. Sklep rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni oraz wyśle informację zwrotną o toku postępowania reklamacyjnego.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, klient ma 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu lub telefonicznie pod numerem: 660 255 624.
  Sklep w ciągu 14 dni wyśle informację o sposobie dokonania zwrotu oraz poda adres na który można kierować przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie przyjęcie tylko fabrycznie zamkniętych towarów.

 VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
 2. W związku ze sprzedażą soków w opakowaniu zbiorczym, Sklep zastrzega sobie przyjmowanie zwrotów tylko pełnych opakowań zbiorczych.
 3. W przypadku produktów kupowanych pojedynczo zwrotowi podlegają tylko produkty w nieuszkodzonym opakowaniu.
 4. Przed dokonaniem zwrotu należy poinformować o tym sklep telefonicznie pod numer: 660 255 624 lub wysyłając email przez formularz kontaktowy na stronach sklepu
 5. Zwroty należy kierować na adres: Euroser Dairy Group, 05-870 Błonie Pass, ul. Pass 20 D z dopiskiem: ZWROT HEATHLY PEOPLE

VIII. Dane osobowe:

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 IX. Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

 

Copyright © ABC Poprawnej Wymowy 2017 All Rights Reserved. Powered by MAQ

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl